"Λαϊκό Παραμύθι", Οκτώβριος 2003.

Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου οργάνωσε το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2003, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το λαΐκό παραμύθι, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.

Στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν τρία κορινθιακά παραμύθια τα οποία προέρχονται από το αρχείο του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Στόχος του προγράμματος ήταν η προσέγγιση της πλοκής και άρα της δομής του μύθου μέσω της παραστατικής αφήγησης και της διανομής των ρόλων και η εξοικείωση με την τέχνη, γι’ αυτό επιχειρήθηκε η ανάπτυξη της εικονοπλαστικής δεξιότητας των παιδιών και η έκφραση με τα μέσα της ζωγραφική. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με την ουσιαστική συμμετοχή της ηθοποιού κας Πολυξένης Ορκοπούλου και της Ζωγράφου κας Αναστασίας Τέκνου.

Οι μικροί μαθητές, με οργανωμένες επισκέψεις στο τυπογραφείο, παρακολούθησαν την διαδικασία της έκδοσης των παραμυθιών, η εικονογράφηση των οποίων έγινε αποκλειστικά με τα έργα τους.

 


Εκτύπωση   Email