Έκθεση "Τροχός και Αγγεία".Παραδοσιακή αγγειοπλαστική. Από το Κέντρο Νεώτερης Κεραμεικής,Ίδρυμα οικ.Ψαροπούλου.2000.

"Τροχός και Αγγεία"

Η έκθεση και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Νεώτερης Κεραμεικής του ιδρύματος της οικογένειας Ψαροπούλου. Σκοπός της έκθεσης ήταν η γνωριμία του κορινθιακού κοινού με την παραδοσιακή αγγειοπλαστική από τις περιοχές της Ελλάδας όπου αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η τέχνη αυτή.


Εκτύπωση   Email